مشتریان تانزانیا برای بازدید و بازرسی به کارخانه ما می آیند

July 5, 2022
آخرین مورد شرکت مشتریان تانزانیا برای بازدید و بازرسی به کارخانه ما می آیند

برخی از مشتریان تانزانیایی برای بررسی شرکت آمدند.این مشتری لوله های ضد زنگ زیادی می خواهد.قبل از تایید سفارش، به سازنده ما برسید تا به آن سر بزنید و بررسی کنید.مدیر انبار ما آنها را به بازدید از تمام کارخانه ما برد و هر نوع لوله فولادی ضد زنگ را معرفی کرد.

خریداران در واقع از سهام ما راضی هستند.آنها همچنین از همکاری با ما هیجان زده می شوند.